Voranc Kutnik

CorpoHub

  Glavni fokus podjetja Corpohub je inovativna in agilna transformacija večjih organizacij z vpeljavo procesov s fokusom na validacijo in konkretne rezultate. CorpoHub izkušnje temeljijo na izkušnjah ključnih štirih partnerjev družbe:
  ● konkretno moderiranje inovacijsko-razvojnih programov v 20+ velikih organizacijah,
  ● mentoriranje preko 300 razvojnih (tudi startup) timov v preteklih 5+ letih,
  ● moderiranje več 10 poslovno inovacijskih dogodkov različnih formatov letno.

  Vodilna lastna produkta sta International Business Hackathon (30+ izvedb v več formatih) in Sprint Studio (80+ sprintov Design Thinking pristopa). CorpoHub sodelavci smo nosilci več Lean Startup in Scrum certifikatov ter certificiran izvajalec LEGO Serious Play delavnic. Smo tudi soavtor in certificiran izvajalec Management 3.0 delavnic. CorpoHub sodeluje z več razvojnimi pospeševalniki in tehnološkimi parki, tako doma, kot v tujini. Smo strateški partner podjetniške konference PODIM za Corpo program.

  Nekaj večjih klientov: Telekom Slovenije, Big Bang, Atlantic Grupa, Gorenje, Danfoss, Iskratel, Pošta Slovenije, Krka, Zavarovalnica Sava, Ministrstvo za javno upravo, Slovenska turistična organizacija, NLB, Studio Moderna, Gorenje, Philip Morris Ljubljana in drugi.