prof. dr. Janez Bešter

Fakulteta za elektrotehniko, UL

    Prof. dr. Janez Bešter je profesor ter predstojnik Laboratorija za multimedijo in Katedre za IKT na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Uvaja nove interaktivne multimedijske storitve v poslovanje in izobraževanje ter vodi projekt Digitalna univerza. Sodeluje v številnih mednarodnih projektih in aktivno deluje na področju sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom.