Mirjana Mladič

Mikro+Polo d. o. o.

    Mirjana Mladič je po poklicu univerzitetna diplomirana ekonomistka z zelo raznolikimi in pestrimi delovnimi izkušnjami: 7 let dela v marketingu B2B, 4 leta v IT in organizaciji dela, 7 let na področju raziskav, usposabljanj in svetovanj ter interdisciplinarnih in mednarodnih projektov, 7 let svetovanja na področju strateškega razvoja in komuniciranja, 3,5 let na področju marketinga v kulturi. Od leta 2007 je aktivna na področju družbene odgovornosti in socialnega podjetništva. Zadnjih nekaj let deluje na področju razvoja ljudi in njihovih karier. V zasebnem življenju se ukvarja s pisanjem člankov in petjem. Veliko bere in se je vedno pripravljena učiti.