EDUTAINMENT 2019


12. in 13. september 2019


Hotel Slovenija, Portorož

Skupaj ustvarjajmo prihodnost izobraževanja v organizacijah.

EDUTAINMENT 2019

Izobraževanje je lahko tudi zabavno. Na EDUTAINMENT 2019 smo skupaj identificirali trende na področju organizacijskega izobraževanja in poslušali navdihujoče dobre prakse.

Tehnološke inovacije iščejo svoj prostor tudi v izobraževanju, sodelovanje in medosebni odnosi so pomembnejši kot kadarkoli ter tango, ki v nas prebudi strastnega/-o vodjo so bili letošnja rdeča nit.


Foto utrinki s konference EDUTAINMENT 2019


Na enem mestu spoznajte, kakšni so trendi na področju razvoja kadrov in kakšne so izkušnje podjetij.

Vsi tisti, ki v podjetju skrbite za razvoj kadrov, nosite veliko odgovornost do podjetja, vodij in sodelavcev. Odgovornost, da zagotovite kvalitetno in primerno izobraževanje s pozitivnimi in merljivimi učinki.

Konferenca je namenjena izobraževalnim in HR managerjem ter ostalim, ki ste v podjetjih odgovorni za izobraževanje in razvoj zaposlenih. Vsem, ki verjamete, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji rasti in dolgoročnemu zdravju organizacije.


Že 19 let skupaj z vami spodbujamo inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih.

Vabljeni na konferenco EDUTAINMENT 2020!


Vlaganje v razvoj zaposlenih je vaša konkurenčna prednost!

Vlaganje v razvoj zaposlenih je vaša konkurenčna prednost!

Učenje za spremembe

V času nenehnih sprememb in novega digitalnega sveta je učenje za spremembe nujnost v vsaki učeči se organizaciji, saj prinaša večjo motiviranost, zavzetost in pripadnost zaposlenih, več inovativnosti, rast in dolgoročno konkurenčno prednost organizacije.

Naj učenje za spremembe postane tudi vaša stalnica!

Program

ČETRTEK, 12. september
8.00-9.00

Sprejem in registracija

9.00-10.30

Psihološki tango

Uroš Petrović, književnik

Kako izboljšati odnose s sodelavci ali nadrejenimi, kako z učinkovitimi psihološkimi triki izboljšati poslovno življenje, kako na probleme gledati kot na priložnosti, kako delati s problematičnimi sodelavci in strankami in kateri je najboljši pristop v različnih situacijah.

10.30-11.00

Čas za osvežitev in kavo

11.00-11.45

Embodied leadership - s plesom v nove vodstvene veščine
Matej Delakorda, trener in plesalec, GROW Adriatik

Na srečanju bomo skozi ples (argentinski tango) reflektirali koncepte voditeljstva, komunikacije, povezanosti ter načine, kako prehajamo iz vloge voditelja v vlogo sleditelja in obratno. Takšno delavniško delo predstavlja osebni izziv za udeležence, hkrati pa ponuja transformacijo obstoječih predstav o voditeljstvu, komunikaciji in medsebojnih odnosih. Vodi Matej Delakorda.

11.45-12.45

Agilnejša in inovativnejša organizacija - kako vzpostaviti inovacijsko kulturo v podjetju?

Matej Golob, CorpoHub

Prihodnost vsake organizacije je neposredno odvisna od hitrosti vpeljevanja sprememb in inovacij v delovanje glede na hitrost, ki jo dosega konkurenca. Kadroviki se pogosto soočamo z zahtevno nalogo transformacije kulture v smeri agilnejše in inovativnejše. Toda, ali imamo učinkovit sistem, ki nam slednjo omogoča? S pomočjo interaktivnega orodja, t. j. heksagonov, bomo skupaj, skozi primere s prakse, na interaktivni način, postavili učinkovit sistem za vaša podjetja.

12.45-13.45

Kosilo

13.45-14.30

“Imaš idejo? Imam!” Kako skupina SIJ spodbuja inovacijsko klimo

Simon Jurečič, partner, OSIR-ERPIS, Sonja Kralj, vodja projektne pisarne, SIJ, Katja Krumpak, korporativno komuniciranje, SIJ

Za kreativne ni nemogočih poti. Zaposleni v Skupini SIJ oddajajo svoje ideje preko papirnatega obrazca, spletnega obrazca, idejo pa lahko oddajo tudi po e-pošti ali z SMS sporočilom. S tem je konec izgovorov, zakaj vsak od zaposlenih ne bi prispeval vsaj ene ideje, ki lahko prispeva k boljšemu poslovnemu ali proizvodnemu procesu, izboljšanju delovnega okolja, sodelovanja med oddelki in organizacije dela, boljši kakovosti izdelkov, večji izkoriščenosti strojev in naprav, bolj varnemu delu ali pa k prihrankom pri materialu, času, surovinah in energiji. Izboljšave so možne tako v proizvodnih obratih kot v skupnih službah. Cilj Skupine SIJ je 1 ideja na zaposlenega. Za učinkovito podporo temu procesu je SIJ izbral rešitev Oracle Innovation Management v oblaku. Z jasno podporo vodstva, doslednim projektnim vodenjem, uvedbo sodobne aplikacije v računalniškem oblaku ter zavedanjem pomena internega komuniciranja se je projekt uspešno zaključil v vsega 12 tednih.

14.30-15.00

Hibridna prihodnost izobraževanja

Dani Polajnar, direktor, TBA Teambuilding akademija

Prihodnost korporativnega izobraževanja kroji predvsem hiter razvoj tehnologije. Od online glasovanj v realnem času, do virtualne resničnosti, geofencinga in mikroučenja. Seveda pa ne smemo pozabiti sinergijo, ki je rezultat dobrih medosebnih odnosov in klasičnih srečanj “v živo”. Da bi bila naša korporativna izobraževanja kar najbolj učinkovita, moramo znati dobro preplesti obe plati – prihodnost izobraževanja je hibridna.

15.00-15.30

Odmor

15.30-17.00

Inovativno in kreativno - Premostitev izobraževalnih izzivov v podjetjih

Teambuilding delavnica, TBA Teambuilding akademija

Sodelovalni teambuilding s konkretnim ciljem, ki ga postavimo skupaj z udeleženci. V njem urijo svojo iznajdljivost, premagujejo komunikacijske ovire ter tesne časovne roke.

19.00-

Druženje ob degustiranju vin

PETEK, 13. september
8.30-9.00

Jutranje druženje

9.00-10.00

Nazaj k človeku
Tijana Arih, politična svetovalka, strokovnjakinja za izgradnjo in oblikovanje vodij

Kakšna oseba je vaš zaposleni, kako dobro ga poznate in ali je on res v redu? Spoznajta se bolje in vzpostavita zaupanje skozi Poli Pop Method.

10.00-10.30

Kori efekt, osvežitev za vodje

dr. Siniša P. Minardi, executive coach, psihoterapevt in vodja Inspiration Institute & Center for Psychology of Business Education (IICPBE)

Predstavljamo vam inovativno poslovno izobraževanje po metodi za razvoj vodij KORI-EFEKT oz.kvaliteta-originalnost-rentabilnost-inovativnost. Zbudili bomo impulz za inovativnost, kreativnost in ostala znanja za vodenje teama na zabaven način.Cilj je izpopolnjevanje in oblikovanje močnejšega psihološkega profila oz. značaja vodje, skozi trening njegovih sposobnosti in veščin. Pri tem bo poudarek na šestih specialnih veščinah. Predavanje bodo popestrile praktične vaje in primeri iz prakse.

10.30-11.00

Čas za osvežitev

11.00-11.30

Dobra praksa: Vrednote podjetja - srce internega izobraževanja

Metka Glas, vodja izobraževanj in razvoja kadrov, Studio Moderna

Skozi interne izobraževalne projekte, kot so Date with a Customer, Friday's Idea Sharing Breakfast, Team Updates & Knowledge Sharing, Smile Innovation Lab, Dormeo Sleep Academy, Mentorstvo …, smo v Studio Moderna ozavestili vrednote podjetja in omogočili zaposlenim profesionalni razvoj in rast, učinkovit prenos znanja, pridobivanje novih veščin in ustvarjanje pozitivnega vzdušja v dinamičnem okolju.

11.30-12.00

Dobra praksa: AS akademija in e-izobraževanje
Vlasta Lenardič, direktorica tima Kadri, Zavarovalnica AS

V Adriatic Slovenici so že pred leti prišli do spoznanja, da je e-izobraževanje najhitrejši in za nekatere interne vsebine daleč najprimernejša oblika razvoja ekipe, ki skupaj z njihovimi hčerinskimi družbami šteje cca 1.200 zaposlenih.


S pogledom za nazaj ugotavljajo, da so v zadnjih 5 letih uspeli vzpostaviti sistematičen način razvoja kadrov, certificiranja njihovega znanja in predvsem uspešno vpeljali procese za izgradnjo lastnih vsebin.

12.00-12.30

Dobra praksa: Izkušnje Novartisa pri motiviranju zaposlenih in preventive
Robert Hribar, direktor službe Zdravje, varnost in okolje, Lek

Kako sodelavce spodbujati k bolj zdravemu, zadovoljnemu in energetsko polnemu življenju? Kako nadzorujete energijo namesto časa? Kako ste miselno naravnani, da vedno naredite velik vtis? Cilj programov promocije zdravja je doseči trajno spremembo, ki podpira zdrav življenjski slog in zdravo izbiro vsakega posameznika. Program promocije zdravja naj bo celovit program, ki poleg vadbe vključuje tudi druge kategorije kot so miselna naravnanost, prehrana in regeneracija. Poleg izvajanja programov je še posebej pri vadbi pomembno meriti in sproti dokazovati pozitivne učinke, ki so jasno prepoznani in vzpodbujajo nadaljnje aktivnosti.

12.30-13.30

Kosilo

13.30-14.15

Kultura razmišljujočega podjetja – izobraževanje kot vseobsegajoča vrednota
mag. Klemen Žibret, izvršni direktor in učitelj, DOBA Fakulteta

Peter Drucker, eden vodilnih piscev o praksi in teoriji managementa, je o kulturi podjetja izrekel naslednjo misel: »Kultura poje strategijo za zajtrk.« In enako se zgodi naši strategiji razvoja zaposlenih. Poleg tega, da mora ta biti povezana s poslovno strategijo, jo mora podpirati ustrezna kultura v podjetju. Ni dovolj, da je podjetje učeče, podjetje mora postati razmišljujoče, izobraževanje (in znanje) pa mora biti vseobsegajoča vrednota v podjetju. Vse to podjetju lahko uspe ob uporabi kombinacije sodobnih trendov in pristopov ter tehničnih in pedagoških inovacij.

14.15-15.00

Kako dokazati vodstvu, da se izobraževanje splača

doc. dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica, Sofos

Izobraževanje je še vedno najboljša intervencija za izboljšanje učinkovitosti. Celo več, določena količina izobraževanja je potrebna samo zato, da ostanemo v koraku s časom.

Ste vedeli, da “Konkurenca lahko izniči prednost podjetja pri cenah v 2 mesecih; pri promociji v enem letu, pri novem izdelku v dveh letih, pri novem procesu v treh letih. pri distributivnih omrežjih v štirih letih, pri ZNANJU pa šele v sedmih letih„? (Cater, 2010). Ravno zato je izobraževanje smela investicija v prihodnost, ki prinaša najvišje obresti, kot je nekoč dejal B. Franklin. Tako o izobraževanju razmišljajo dobri gospodarji. Smo Slovenci dobri gospodarji?

Prvi ključni pokazatelj gospodarnega odnosa do izobraževanja je že obstoj organizacije na trgu, povsem konkretni pokazatelji pa so lahko različni, najpogosteje pa se učinki izobraževanja pokažejo na uspešnosti organizacije kot splet kvantitativnih in kvalitativnih dobrobiti: boljše letno poročilo, višji dobiček, višja dodana vrednost na zaposlenega, večji ugled organizacije itd… In to so tudi vaši glavni argumenti, kako boste prepričali/dokazali vodstvu, da se dobro izobraževanje splača. Govorite njihov jezik in jim poročajte o učinkih izobraževanja. Bodite še bolj drzni - položite račune na mizo in jih seznanite v kolikšni meri se je investicija v izobraževanje povrnila organizaciji?

15.00-15.30

OKROGLA MIZA:

Motivacija vodstva in zaposlenih za izobraževanje

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Konferenca, kjer izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Konferenca, kjer izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Predavatelji

 
Uroš Petrović

mednarodno priznani predavatelj in avtor inovativnega učenja

Je pisatelj in predavatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja", ki se uporablja v več kot desetih evropskih državah.

Je pisatelj in predavatelj, diplomirani inženir tehnologije, soavtor inovativnega programa "NTC sistem učenja" (NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov), ki se uporablja v več kot desetih evropskih državah. Uroš Petrovič gostuje kot predavatelj na različnih fakultetah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, tako doma v Srbiji, kot širom po svetu.

Je avtor dvanajstih knjig in prejemnik prav toliko nagrad, v Srbiji najpogosteje bran avtor knjig za otroke, ki so izšle tudi v mnogih drugih jezikih evropskih držav. Po njegovem romanu Peti netopir, je posnet prvi 3D celovečerni film v zgodovini srbske kinematografije. Sodeluje in soustvarja mnoge televizijske projekte, prav tako pa je Petrovič Uroš prejemnik številnih najprestižnejših nagrad iz fotografije.

Vrsto let je predsedoval združenju Mensa Srbije, katerega sto članov velja, da imajo najvišji intelegenčni kvocient (IQ) in se uvrščajo med 2% tiste populacije, ki dosegajo najvišji IQ. Petrović je eden najuspešnejših ljudi na svetu v reševanju IQ X testov, živi in dela v Beogradu.

 
doc. dr. Danijela Brečko

predavateljica, sociologinja in svetovalka

Je izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih.

Dr. Danijela Brečko je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za upravljanje znanja in razvoj talentov. Doktorirala je na Filozofski fakulteti vLjubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7-tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene veščine je razvijala in gradila v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC – Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje izobraževanja in kadrovskega managementa na fakulteti Doba, na Filozofski fakulteti pa izvaja magistrski program Načrtovanje razvoja kadrov. Danijela ima več kot 25 let izkušenj s predavanji in je avtorica 7 strokovnih knjig ter preko 250 strokovnih člankov.

 
Matej Delakorda

predavatelj, trener in moderator

Matej Delakorda (univ. dipl. soc.) je trener mehkih veščin, Learning &development konzultant in moderator. Deluje kot trener v podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW GROUP (Madžarska).

Matej Delakorda (Univ. dipl. soc.) je trener mehkih veščin, Learning &development konzultant in moderator. Deluje kot trener v podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW GROUP (Madžarska). Je del Denison Consulting Europe (certificiran konzultant) in v postopku pridobivanja mednarodnega certifikata "Performance Coaching". Štipendist in alumnus Šole za voditeljstvo »School for Leaders« (Poljska), med 2012 in 2014 uradni predavatelj izobraževalnega podjetja Landmark Worldwide (Velika Britanija) na temo voditeljstva in skupinske dinamike. Glavni trener mladih iskalcev zaposlitve v dvoletnem nacionalnem projektu „Made With Y“, so-organizator in voditelj TEDx dogodkov. Dolgoletni TV voditelj, moderator in odgovorni urednik elektronskega medija/spletne televizije Studio 12, v prostem času pa tudi plesalec argentinskega tanga, ki ples povezuje z razvojem mehkih veščin. Ustanovitelj projekta "Dance into Leadership".


Izkušnje/reference: Več kot 10 let izkušenj z moderacijo in facilitacijo skupin ter dogodkov. 5 let trenerskih izkušenj na teme: Vodstvene veščine, razvoj sodelovalne kulture v podjetjih, vzdržljivost v poslovnem svetu, medgeneracijsko sodelovanje, vodenje milenijcev, kreativno reševanje problemov. 7 let odgovorni urednik in TV novinar spletne televizije Studio 12, 3 leta trener govorcev in javnega nastopanja TEDx Celje, 2 leti vodja podjetniških skupin in trener za vodenje v podjetniški mreži CEED, 1 leto odgovorni urednik revije HRM in vodja HR projektov ter dogodkov na Planet GV. Njegovi glavni klienti v letih 2017-2019: Krka, Petrol, Deloitte, Farmtech, CEED Slovenija,UniCredit, Dnevnik, Abanka, Sumida, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo.

 
Metka Glas

odgovorna za izobraževanje in razvoj kadrov

Metka Glas je v podjetju Studio Moderna od leta 2014 odgovorna za izobraževanje in razvoj kadrov in pokriva 4 področja: (1) izobraževanje & razvoj, (2) zavzetost zaposlenih, (3) employer branding in (4) interno & eksterno komunikacijo.

Metka Glas je v podjetju Studio Moderna od leta 2014 odgovorna za izobraževanje in razvoj kadrov in pokriva 4 področja: (1) izobraževanje & razvoj, (2) zavzetost zaposlenih, (3) employer branding in (4) interno & eksterno komunikacijo. Pred tem je 10 let vodila blagovno znamko Kosmodisk na več kot 20 trgih, skrbela za zaščito portfelja blagovnih znamk podjetja, leta 2010 je vzporedno tudi postavila in vodila interno akademijo za direktni marketing za talente iz 21 držav Studio Moderna skupine. Rada ima izzive in verjame v to, da lahko s trdim delom, zagnanostjo, jasno osredotočenostjo in s kančkom sreče uresničiš sanje. Osrečuje jo delo z ljudmi na različnih področjih. Je tudi predana mentorica sodelavcem v sklopu internega mentorstva.

 
Dani Polajnar

strokovnjak za organizacijo dogodkov, timsko delo, vodenje in korporativno kulturo

Dani je ustanovitelj in direktor podjetja TBA Teambuilding akademija, ki je v zadnjih letih izvedla več kot 2000 dogodkov in delavnic s področja korporativnega timskega dela in kulture.

V središču življenja Danija Polajnarja so ljudje. Povezuje jih z organizacijami in organizacije med seboj. Povezuje njihovo bistvo in skozi to daje organizaciji dogodkov nov pomen. Je strokovnjak za organizacijo dogodkov, timsko delo, vodenje in korporativno kulturo. Dani je ustanovitelj in direktor podjetja TBA Teambuilding akademija, ki je v zadnjih letih izvedla več kot 2000 dogodkov in delavnic s področja korporativnega timskega dela in kulture. Svoje znanje že 15 let deli kot predavatelj na poslovnih konferencah, trener na delavnicah in svetovalec upravam v paleti različnih industrij.

 
Vlasta Lenardič

direktorica kadrov

Vlasta Lenardič je direktorica kadrov v Adriatic Slovenica in ima več kot 20 let izkušenj v vodenju kadrovskih služb ter je aktivna članica v Društvu kadrovskih delavcev Ljubljana in Zavarovalnega združenja Slovenije.

Vlasta Lenardič je direktorica kadrov v Adriatic Slovenica od leta 2013, ima več kot 20 let izkušenj v vodenju kadrovskih služb v različnih panogah ter je aktivna članica v Društvu kadrovskih delavcev Ljubljana in Zavarovalnega združenja Slovenije.

 
Mag. Klemen Žibret

izvršni direktor in učitelj

Mag. Klemen Žibret je izvršni direktor in učitelj na DOBA Fakulteti. Je izkušen manager in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja s človeškimi viri, razvoja zaposlenih in izobraževanja.

Mag. Klemen Žibret je izvršni direktor in učitelj na DOBA Fakulteti. Je izkušen manager in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja, upravljanja s človeškimi viri, razvoja zaposlenih in izobraževanja. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti in komunikacije.

 
dr. Siniša Minardi

executive coach, psihoterapevt in vodja Inspiration Institute & Center for Psychology of Business Education (IICPBE)

Dr. Siniša Minardi je specialist verbalno-neverbalne komunikacije in psihološkega dozorevanja, je business coach in svetovalec za top managerje. Vodi mednarodni Inštitut Inspiracije IICBE-2017, za poslovno izobraževanje in razvoj poslovne komunikacije prihodnosti, katerega je ustanovitelj.

Dr. Siniša Minardi je specialist verbalno-neverbalne komunikacije in psihološkega dozorevanja, je business coach in svetovalec za top managerje. Vodi mednarodni Inštitut Inspiracije IICBE-2017, za poslovno izobraževanje in razvoj poslovne komunikacije prihodnosti, katerega je ustanovitelj. Je avtor ekspertne metode za izpopolnjevanje managerjev KORIEFEKT. Na osnovi svojega zanimanja in znanja se profesionalno ukvarja še z drugimi področji. Profesionalni pisatelj in profesor kreativnega pisanja (Jskd in MKRS). Objavil je tri knjige iz leposlovja: Ko bi..., Tantra notranja eksplozija, Metulj v krivi (Metulj, nesmrtna igra). Objavlja v strokovni literaturi in drugih revijah: Blitz Zaitung, HR&M, Časopis Delo, Modna Jana idr. Bil je scenarist na nacionalni TV SLO. Profesionalni pantomimik in učitelj neverbalne komunikacije: po Pariški šoli Etien Decroux, s številnimi umetniški nastopi. Zadnja tri leta je kot psihoteapevt uporabljal metode motivacijske psihologije v zdravilišču “Radenci”, delajoči s pacienti, ki so bili v postoperativnem procesu okrevanja. Je tudi mednarodni predavatelj. Na primer, nekatera njegova masterclass predavanja z delavnico so bila: Divine Wisdom of Vedas applied in Everyday Life Relationship, Baden-Baden, Nemčija, EWAS-Europe, III. World Medcal & Ayurveda Congres; Pleasure emotions in public service advertising, Moska World Trade Center, Festival za marketing in advertising Red Apple; Skrivnosni elementi neverbalne komunikacije v poslovnih odnosih, Bolnica-Lekarna Ptuj, Slovenija. Občasno se ukvarja z dizajnom, z umetniško fotogafijo in je učitelj joge ter argentinskega tanga.

 
Simon Jurečič

soustanovitelj in vodilni partner

Soustanovitelj in vodilni partner podjetja OSIR-ERPIS, specializiranega partnerja za aplikacije dobavitelja Oracle Corporation. Preden se je pridružil podjetju OSIR-ERPIS je bil na različnih položajih v kovinski industriji – od prodajnika, vodje prodaje do direktorja poslovne enote.

Soustanovitelj in vodilni partner podjetja OSIR-ERPIS, specializiranega partnerja za aplikacije dobavitelja Oracle Corporation. Preden se je pridružil podjetju OSIR-ERPIS je bil na različnih položajih v kovinski industriji – od prodajnika, vodje prodaje do direktorja poslovne enote. V podjetju OSIR-ERPIS je bil odgovoren zlasti za uvajanje programske opreme v proizvodnji in vzdrževanju, bodisi kot vodja projekta ali kot glavni svetovalec. Pozneje je pretežno opravljal funkcijo arhitekta rešitev, ki je odgovoren za doslednost in integracijo procesov prek celotnega informacijskega sistema pri stranki. Diplomiral je iz poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 
Katja Krumpak

odgovorna za interno komuniciranje in sponzorstva

Katja Krumpak se je Skupini SIJ pridružila leta 2018 in je v korporativnem komuniciranju odgovorna za področje internega komuniciranja ter za sponzorstva in donacije in njihovo aktivacijo.

Katja Krumpak se je Skupini SIJ pridružila leta 2018 in je v korporativnem komuniciranju odgovorna za področje internega komuniciranja ter za sponzorstva in donacije in njihovo aktivacijo.
Pred tem je delala v večjih slovenskih komunikacijskih in oglaševalskih agencijah, kjer je kot direktorica in vodja projektov svetovala, načrtovala in izvajala celovite komunikacijske akcije.

 
Sonja Kralj

strokovnjakinja za področje informacijske tehnologije

Strokovnjakinja za področje informacijske tehnologije z bogatimi izkušnjami na področju poslovnih procesov, poslovne programske opreme, upravljanju odnosov s strankami (CRM), prodaje in upravljanju s spremembami.

Strokovnjakinja za področje informacijske tehnologije z bogatimi izkušnjami na področju poslovnih procesov, poslovne programske opreme, upravljanju odnosov s strankami (CRM), prodaje in upravljanju s spremembami. Diplomirala je iz ekonomije, smer bančništvo in finance na Univerzi v Ljubljani.

 
Tijana Arih

politična svetovalka, strokovnjakinja za izgradnjo in oblikovanje vodij

Tijana Arih je politična svetovalka, strokovnjakinja za izgradnjo in oblikovanje vodij.
Ustvarila je avtorski program Poli Pop Method, v katerem v središče svojega zanimanja postavlja človeka.

Tijana Arih je politična svetovalka, strokovnjakinja za izgradnjo in oblikovanje vodij.
Ustvarila je avtorski program Poli Pop Method, v katerem v središče svojega zanimanja postavlja človeka.
Delala je v podjetjih na vodilnih položajih, s političnim liderji in mednarodnimi organizacijami na Švedskem, v Nemčiji, VB in JV Evropi.

 
Robert Hribar

direktor službe Zdravje, varnost in okolje

Visoko motiviran posameznik s številnimi izkušnjami na področju inženiringa, zdravja, varnosti, okolja, upravljanja objektov, neprekinjenega poslovanja in kriznega vodenja.
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z magisterijem ekonomije in izkušnjami pri vzdrževanju opreme in sistemov, investicijskih projektih in vodenju sodelavcev.

Visoko motiviran posameznik s številnimi izkušnjami na področju inženiringa, zdravja, varnosti, okolja, upravljanja objektov, neprekinjenega poslovanja in kriznega vodenja.
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z magisterijem ekonomije in izkušnjami pri vzdrževanju opreme in sistemov, investicijskih projektih in vodenju sodelavcev. Ključne osebnostne lastnosti zajemajo vztrajnost, ciljna usmerjenost, integriteta, motivacijske veščine in sprejemanje odgovornosti. Upravljal in prenavljal sistem vodenja na področju zdravja, varnosti in okolja v večjem mednarodnem podjetju. Izkušnje pri izvajanju internih presoj v mednarodnem merilu. Vzdržuje in nadgrajuje praktične izkušnje in kompetence na področju kriznega vodenja, neprekinjenega poslovanja, vodenja inšpekcij, presoj in promocije zdravja na delovnem mestu. V prostem času navdušen rekreativec, ki skrbi za svoje zdravje s tekom, smučanjem in nogometom. Mož Laile in oče dveh najstnikov, Zale in Nika.

Kotizacije

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4124-matična št. plačnika.

Sponzorji

VELIKA SPONZORJA

SPONZORJA


Lokacija

LifeClass Hoteli, Hotel Slovenija
Obala 33, Portorož

T: 05 692 9001
F: 05 692 9055

E: booking@lifeclass.net
w: www.lifeclass.net/si


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Hotelske rezervacije in plačila hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.


CENIK HOTELSKIH STORITEV – LIFECLASS HOTELI


Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve.

Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec konference Edutainment!