PREDAVATELJEV

ljubiteljev izobraževanja

UR ZANIMIVIH VSEBIN

DNEVA DRUŽENJA

Program

Pestre in atraktivne vsebine vam bomo ponudili skozi 2 kongresna dneva
08.00-09.00
Sprejem udeležencev in registracija

Kaj je radovednost in kaj to ni? Razumevanje radovednosti vključuje razumevanje motivacije za iskanje novih, drugačnih, neobičajnih informacij. Kaj lahko naredimo, da bo izobraževanje sprejeto z navdušenjem in v zaposlenih vzbudilo občutek vznemirjenja? Kako lahko kombiniramo radovednost s priokusom »da nekaj morda zamujam« z namenom, da bodo ljudje želeli biti del izobraževalnega potovanja? Radovednost spodbuja tako socialno učenje, učenje v skupnosti kot individualno učenje. Izobraževanju pomaga prestopiti meje miselnosti  »da gre spet za nekaj kar je že vsem znano, je bilo že večkrat slišano«. Radovednost je koncept, ki je ključen, ko želimo razumeti kaj za zaposlene predstavlja zabava in kaj je za njih atraktivno, saj je odpor do takih aktivnosti nizek. Poleg tega ima radovednost še druge učinke. Vpliva na psihološko, čustveno, socialno delovanje kot tudi na naše splošno zdravje. Povečanje stopnje radovednosti je povezano tudi z nižjo stopnjo anksioznosti in večjim zadovoljstvom.

Predavatelj: Viktor Lenart, direktor podjetja Grow Group
10.30-11.00
☕ Čas za osvežitev & kavo

Digitalna transformacija v poslovnem okolju pomeni neslutena pričakovanja po povečanju učinkovitosti in posledične spremembe v delovnih procesih, učinkovitosti usposabljanja in motiviranja sodelavcev ter hitri izmenjavi znanja. Moderne prihajajoče oblike izobraževanja in usposabljanja predstavljajo pravo revolucijo glede na ustaljene oblike e-izobraževanja.

Vlogo klasične učilnice in e-učilnice in standardiziranih izobraževanj nadgrajujejo neformalne oblike izobraževanja, izobraževanje skozi sodelovanje, tudi na daljavo, mobilno in mikro izobraževanje, atraktivne video in interaktivne vsebine, gamifikacija, vse skupaj podprto s celovitim sistemom spremljanja učencev in vsebin, personalizacijo in izjemno uporabniško prijaznostjo. Varnost in dostopnost izobraževalnega okolja tudi za širši krog uporabnikov, kot so partnerji kupci, dobavitelji postajajo izjemno pomembni.

Prispevek govori o globalnih izobraževalnih trendih, dobrih praksah, enotni izobraževalni izkušnji, uporabi interaktivnih vsebin in odprtih sistemov spremljanja interakcij.

Predavatelja: Franc Dolenc, direktor podjetja MiTeam in prof. dr. Janez Bešter, predstojnik Laboratorija za multimedijo in Katedre za IKT na Fakultete za elektrotehniko, UL

Vseživljenjsko izobraževanje je ne le zaželeno, ampak je vse bolj predpogoj za uspešno preživetje v vse hitreje spreminjajočem se svetu. A kako ob vseh obveznostih in polnih urnikih najti čas za izobraževanje? Z Natašo Brunec se boste sprehodili skozi osnove metode GTD® (Gremo To Dokončat), ki je enostaven, a celovit pristop k upravljanju življenja in dela. Videli bomo, kako najti pot iz prezaposlenosti v nestresno in učinkovito delo in življenje, v katerem je dovolj prostora tudi za izobraževanje.

 

Predavateljica: NATAŠA BRUNEC, DIREKTORICA FRANŠIZE ZA DELAVNICE GTD® (Gremo to dokončat)
12.45-13.45
☕️ Kosilo

S pomočjo dobrih primerov iz prakse, novih inovativnih orodij (innovation tool-ov) in pristopov ter na podlagi hackathon metodologije, bodo udeleženci ustvarjali inovativne izobraževalne programe. Na mini hackathonu bomo skupaj z udeleženci izvedli “Eduhack”, kjer bomo “hackali” interna izobraževanja na način, da bodo udeleženci domov odnesli konkretne napotke in ideje kako svoja izobraževanja narediti boljša in bolj zanimiva. Pri tem jih bomo opremili z različnimi, po svetu zelo priljubljenimi in pogosto uporabljenimi orodji, znanji in idejami ter nenazadnje z inspiraciji za nadaljnje delo.

Predavatelji: Ekipa CorpoHub
15.00-15.30
☕ Čas za osvežitev

S pomočjo dobrih primerov iz prakse, novih inovativnih orodij (innovation tool-ov) in pristopov ter na podlagi hackathon metodologije, bodo udeleženci ustvarjali inovativne izobraževalne programe. Na mini hackathonu bomo skupaj z udeleženci izvedli “Eduhack”, kjer bomo “hackali” interna izobraževanja na način, da bodo udeleženci domov odnesli konkretne napotke in ideje kako svoja izobraževanja narediti boljša in bolj zanimiva. Pri tem jih bomo opremili z različnimi, po svetu zelo priljubljenimi in pogosto uporabljenimi orodji, znanji in idejami ter nenazadnje z inspiraciji za nadaljnje delo.

Predavatelji: Ekipa CorpoHub

Lokacija večernega druženja ostaja skrivnost, saj se bomo podali na pustolovščino in lokacijo poiskali s pomočjo pametnih telefonov in aplikacije Loco. Igrive pustolovščine na pametnih telefonih so super rešitev za različne edutainment projekte kot so: “onboarding” novih zaposlenih, aktivacija udeležencev na konferencah in sejmih ter, seveda, popestritev dogajanja na poslovnih dogodkih.

IZVEDBA: Žiga Novak, Team Building Lab, skupina Orehov gaj
20.30
Mystery evening party (Lokacija: Bar Mažinin, Obala 55)
8.30-9.00
☕ Kava in jutranje druženje

Nenehno izobraževanje je konstanta v startup svetu. Če se mlada podjetja le za trenutek ustavijo, jih lahko konkurenca hitro prehiti. Kako poteka prenos znanja v novih podjetjih? Kako lahko podjetniki pohitrijo svoje učenje in motivirajo ostale v svoji ekipi? Kako mladi gledajo na neformalno izobraževanje?

Predavatelj: Jernej Pangeršič, direktor podjetniškega pospeševalnika Katapult

Ponudba online izobraževanj v svetu raste tudi do 10% letno, kar kaže na to, da je ta način izobraževanja zmeraj bolj popularen med delodajalci. Prednost je fleksibilnost, aktualnost, aktivno delo, sprotno spremljanje napredka in uporaba novih tehnologij med zaposlenimi. Seveda je za delodajalca prednost tudi ne odsotnost iz delovnega mesta, manjši stroški in pridobivanje certifikatov. Kakšne so prakse v Sloveniji in kakšne so naše izkušnje? Katere tehnologije se uporabljajo in koliko podjetij se dejansko odloča za online izobraževanje zaposlenih pri nas? Na ta in vsa vaša vprašanja bo poskušal odgovoriti dr. Marko Divjak, razvojno raziskovalni sodelavec in visokošolski učitelj DOBA Fakultete, vodilne institucije na področju online izobraževanja v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, ki se lahko pohvali z dvema mednarodnima akreditacijama tega načina izobraževanja.

 

Predavatelj: dr. Marko Divjak, razvojno raziskovalni sodelavec in visokošolski učitelj, DOBA Fakulteta

V luči nadgradnje poslovanja in z zasledovanjem vrednot varnost, odgovornost, strokovnost, enostavnost in sodobnost smo v Skupini Triglav ustanovili Triglav Lab – tehnološki center in poligon digitalnega poslovanja. Z njim želimo ljudem približati digitalni svet zavarovalništva in ponuditi točko, na kateri bodo lahko izkoristili Triglavove digitalne storitve in zavarovalništvo spoznali v drugačni luči.

Tehnološke inovacije v prostoru namreč nudijo neposredno izkušnjo z naprednimi pametnimi rešitvami na področju preventive. Z njimi želimo ljudem prikazati kakšne nevarnosti vse prežijo na nas, kako se s preventivnimi ukrepi pred njimi zavarovati in na kakšen način ob njih ravnati.  Vsi obiskovalci se lahko preizkusijo na treningu varne vožnje na DRAJV simulatorju, se spoznajo s simulacijo potresa in reševanja iz prometne nesreče ter s pomočjo VR tehnologije skočijo s Planiške velikanke.

Predavateljica: SARA VEHOVEC, vodja tehnološko inovativnega digitalnega centra Triglav Lab
10.15-10.45
☕ Čas za osvežitev

Raziskave kažejo na to, da ima investicija v znanje zaposlenih večji učinek kot investicija v opremo. Seveda pa ni vseeno v kakšno obliko znanja zaposlenih vlagamo. V sodobnem času dajejo podjetja zelo velik poudarek na tehničnih znanjih. Zanimivo pa je, da je raziskava Svetovnega gospodarskega foruma pred časom pokazala, da so za uspešno prihodnost bolj od tehničnih/strokovnih znanj pomembna interdisciplinarna oziroma mehka znanja, kot so kreativnost, reševanje kompleksnih problemov ter obvladovanje sebe in sodelavcev. V predavanju bodo predstavljena pomembna znanja, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost posameznikov v prihodnosti.

Predavatelj: dr. Franc Gider, svetovalec in energy coach, Bizinaizi

Interaktivno predavanje + delavnica

Zavzetost (an. engagement) uporabnikov (kupcev, sodelavcev, udeležencev) je tema, ki se pogosto povezuje z igrifikacijo (an. gamification) in poslovnimi igrami. Blaž Branc nam bo predstavil skandinavsko metodo izobraževalnih iger vlog (educational live-action role-playing) v okviru na igrah temelječega učenja, izkustvenega učenja in v kontekstu razvoja ključnih kadrov ter transformacije organizacijske kulture.

Po uvodnem interaktivnem predavanju (30 minut) se bomo udeleženci znašli pred liki iz enega od edu-larp scenarijev, se vživeli v lik in privzeli njegovo osebnost, ter odigrali scenarij, v katerem bomo skušali doseči cilje svojega lika. Po igri bosta sledila refleksija in “debrief,” ki nam bo izkušnjo pretvoril v novo razumevanje in sveže perspektive na temo povečanja zavzetosti. Blaž obljublja, da nihče od nas ne bo ostal ravnodušen!

Predavatelj: Blaž Branc
12.45 -13.45
☕️ Kosilo

Razvoj potencialov zaposlenih s poudarkom na znanju in vodenju (Lea Šmigoc, Telekom Slovenija d. d.)

ZAKAJ? Da lahko sledimo hitrim spremembam naše panoge – tako tehnologije kot trga, zaposleni podjetja Telekom Slovenije d.d. skupaj ustvarjamo poglobljeno znanje, ki je eden naših temeljnih gradnikov konkurenčne prednosti in sestavni del naše zgodbe za prihodnost.

KAKO? S spodbujanjem vedoželjnosti in proaktivnosti zaposlenih ter s stalnim načrtnim izobraževanjem, usposabljanjem in managementom znanja (ustvarjanje, pridobivanje, prenos in uporaba znanja) zagotavljamo znanja za rast in razvoj podjetja in zaposlenih.

KAJ?

V naših razvojno – izobraževalnih programih:

 • oblikujemo in širimo »kompetenčne centre«, ki bodo s ciljno naravnanimi usposabljanji prispevali k zmanjševanju primanjkljajev kompetenc zaposlenih oz. pridobivanju specifičnih znanj in veščin;
 • strukturirano širimo izobraževalne programe za vodje na vseh nivojih;
 • z namenom nadgradnje prodajnih in komunikacijskih veščin zaposlenih ter z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje razvijamo Telekomovo prodajno akademijo, v sklopu katere vzgajamo interne coache za trening prodajnih veščin;
 • spodbujamo strokovnjake k pridobivanju potrebnih certifikatov, ki so dodana vrednost naše družbe in zaposlenih;
 • razvijamo in spodbujamo uporabo e-učenja, ki omogoča enostaven ter časovno in finančno bolj ugoden način izobraževanja;
 • uvajamo delavnice s fokusnimi skupinami, s katerimi poglobljeno obravnavamo pomembna vprašanja v interakciji med različnimi zaposlenimi ter odkrivamo različna stališča, različne poglede na aktualne tematike;
 • izvajamo posebne programe za novozaposlene, kot so na primer uvajalni seminarji in kroženje, strokovna usposabljanja ter mentorstvo;
 • sistematično delamo na internem prenosu znanja.

Izzivi povečanega obsega usposabljanj (Mirjana Mladič, Mikro+Polo d. o. o.) 

V podjetju Mikro+Polo na slovenskem in bosanskem trgu zastopamo 70 strateških dobaviteljev (od 300), ki ponujajo visoko tehnološko zahtevne izdelke – od kemikalij do laboratorijskega pribora in pripomočkov ter farmacevtike. Da bi jih lahko uspešno prodajali, potrebujemo veliko strokovnega znanja, ki ga treba nenehno posodabljati. V praksi to pomeni, da morajo tako naši prodajni predstavniki kot serviserji nenehno posodabljati svoje znanje. Določeni so na šolanjih v tujini skoraj mesečno.

Pri mehkih znanjih in veščinah je situacija precej drugačna. Ob precejšnji obremenjenosti s strokovnimi šolanji in tipični naravoslovni nezaupljivosti do takih neotipljivih stvari, kot so komuniciranje, reševanje konfliktov, prodajne tehnike, v zadnjem letu v precejšnji meri orjemo ledino.

Več o tem, kako se soočamo s temi izzivi, kaj počnemo, da zaposlene motiviramo za pridobivanje novih znanj in veščin na zanje novih področjih, boste slišali v predstavitvi Mirjane Mladič.

Kolektor Lean Academy (Erika Bogataj in Eva Cvelbar Primožič, služba za razvoj kadrov, Kolektor d. o. o.)

Ideja Vitke akademije se je v Kolektorju razvila na podlagi ambiciozno zastavljenih strateških ciljev. Zaposleni so ključni pri njihovem doseganju, zato jih je potrebno oborožiti s primernim znanjem. Tako smo v Kolektorju izbrani skupini potencialov ponudili zaokroženo celoto znanj s področja konceptov vitkosti in projektnega vodenja, trening mehkih veščih ter spoznavanje dobrih praks v okviru Vitke akademije. Več o pripravi projekta, vključenosti vodstva pri tem in pri sami izvedbi ter o današnjem videnju Kolektorjeve Vitke akademije na Edutainment 2018.

Ob koncu konference bomo pozornost namenili drugemu sogovorniku, ko govorimo o izobraževanju- vodstvu. Ko nam uspe izobraževanje narediti atraktivno, uporabno za zaposlene, moramo o tem prepričati tudi vodstvo. Kakšni so tu izzivi, ki se pojavljajo pri vsakdanjem delu in kako jih reševati sta vprašanji, ki ju bomo naslovili v okviru okrogle mize. Prostor bo tudi za vprašanja in deljenje izkušenj s strani udeležencev. Sodelujoči na okrogli mizi so:

 • Mirjana Mladič, predstavnica odgovorna za razvoj kadrov pri podjetju Mikro +Polo d. o. o.
 • Lea Šmigoc, HR Business Partner in koordinatorka za razvoj in izobraževanje pri podjetju Telekom Slovenija d. d. 
 • Erika Bogataj, služba za razvoj kadrov, Kolektor d. o. o

Pogovor bo vodila: Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje, Kolektor d. o. o. in kadrovska managerka leta 2018

15.15-15.30
Zaključek konference

Predavatelji

Spoznajte naše vrhunske predavatelje

Viktor Lenart

Grow Group

direktor podjetja Grow Group

  dr. Franc Gider

  Bizinaizi

  izkušen svetovalec na poslovnem in osebnem področju

   prof. dr. Janez Bešter

   Fakulteta za elektrotehniko, UL

   Profesor in predstojnik Laboratorija za multimedijo in Katedre za IKT na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

    Sara Vehovec

    Triglav Lab

    Služba za marketing, Zavarovalnica Triglav

     Franc Dolenc

     MiTeam

     direktor podjetja MiTeam

      NATAŠA BRUNEC

      GTD®izobraževanje

      Direktorica in solastnica ekskluzivne franšize za delavnice in izobraževanja GTD® (Gremo to dokončat)

       dr. Marko Divjak

       DOBA Fakulteta

       razvojno raziskovalni sodelavec in visokošolski učitelj DOBA Fakultete

        Blaž Branc

        Baltazar marketing

        Ustanovitelj in CEO podjetja Baltazar marketing, trener igre vlog po metodi LARP

         Mirjana Mladič

         Mikro+Polo d. o. o.

         predstavnica odgovorna za razvoj kadrov

          Lea Šmigoc

          Telekom Slovenija d. d.

          HR Business Partner in koordinatorka za razvoj in izobraževanje

           Jernej Pangeršič

           Katapult

           direktor podjetniškega pospeševalnika Katapult

            Žiga Novak

            Team Building Lab & Orehov gaj

            ustanovitelj skupine Orehov gaj

             Danijela Bervar Kotolenko

             CorpoHub

             Business Hackathon strategist, LEGO® SERIOUS PLAY® certified facilitator, Certified ScrumMaster®

              Matej Golob

              CorpoHub

              Pospeševalec idej in inovacij, lastnik podjetja, mentor, facilitator ter predavatelj

               Voranc Kutnik

               CorpoHub

               Agile trener, ekipam pomaga okrepiti agilne vrednote in principe za hitrejšo gradnjo boljših izdelkov

                Soustvarjajte EDUTAINMENT 2019!

                Ostanite obveščeni o vseh novostih!

                Sponzorji in partnerji

                konferenco soustvarjajo z nami 
                Veliki sponzorji
                Grow_transparent
                03-Splet
                TriglavLab_logo
                Uradna kava kongresa
                Delikomat
                Partnerja kongresa
                Untitled design (98)

                Lokacija

                N: Obala 33, 6320 Portorož

                M: booking@lifeclass.net

                T: +386 5692 90 01

                Planet-gv_logo+tagline_primarni_pozitiv_rgb_sive
                KONTAKTI

                Simona Klančnik, vodja projekta

                E: simona.klancnik@planetgv.si

                T: 01/309 44 41

                Polona Koštomaj, sodelovanje in sponzorstvo

                E: polona.kostomaj@planetgv.si

                T: 01/309 44 49